Gospodarstwo nastawione na nowoczesność

O powierzchni 750 ha. Uprawiamy głównie pszenicę, pszenżyto, jęczmień i rzepak. Gospodarstwo innowacyjne, otwarte na nowinki techniczne. Od dwóch lat wdrażamy technologię pra-ścieżek.

Pra-ścieżki

Technologia ta stała się możliwa dzięki upowszechnieniu stosowania GPS do kierowania kombajnem i maszynami. Przy pomocy programu Farm Works można zaplanować (utrwalić dotychczasowe) ścieżki przejazdowe i wszystkie (!) przyszłe zabiegi uprawowe prowadzić ściśle wg tego projektu.

Korzyści z wprowadzenia innowacji

W efekcie uzyskujemy znaczny wzrost plonów przy oszczędności paliwa, rbg, oraz zwiększeniu elastyczności zabiegów dzięki szybszemu wjazdowi wiosną lub po deszczach na utwardzone wieloma przejazdami ścieżki . Zaplanowana praca idzie sprawniej.